Xe ô tô nhỏ đã qua sử dụng bán chạy trong năm 2020 và xu hướng sẽ tiếp tục vào năm 2021